DJ Group specjalizuje się w programach oraz doradztwie z zakresu żywienia przeżuwaczy.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę programu INRAtion-Prevalim
opracowanego przez zespół francuskich naukowców z INRA.

Ponadto proponujemy Państwu autorskie programy wspomagające układanie dawek pokarmowych dla zwierząt Winwar oraz Winmix

 



W swojej ofercie posiadamy programy:

INRAtion-Prevalim. Wersja 3.3 realizuje założenia francuskiego systemu INRA 88 w zakresie układania dawek pokarmowych dla przeżuwaczy. Jest to spolszczona wersja oryginalnego oprogramowania przygotowanego przez Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). INRAtion-Prevalim ma moduł analizy składu aminokwasowego (Lizyna, Metionia) dawek pokarmowych dla przeżuwaczy. Oprócz podstawowych składników bilansuje również w dawce zawartość NDF i cukrów. Moduł analizy zawartości składników mineralnych oraz przewidywanie wielkości produkcji mlecznej w zależności od różnych wariantów udziału pasz treściwych w dawce pokarmowej.  W ramach jednej licencji użytkownik otrzymuje drugi program - Prevalim -  do wyceny wartości paszy w jednostkach INRA.

WINWAR służy do wyznaczania wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy w jednostkach systemu francuskiego (JPM, JPŻ, BTJN, BTJE), w oparciu o własne wyniki analiz chemicznych pasz, a w przypadku ich braku, o dane z tabel  INRA. Możliwość zapisu i odczytu danych z bazy pasz użytkownika. Prosty w obsłudze.  Pojemność baz do 200 pasz w każdej. Współpracuje z bazami danych programu INRAtion 2.63 (DOS).

WINMIX program do optymalizacji składu produkcyjnych lub uzupełniających mieszanek treściwych, mineralnych oraz TMR w jednostkach systemu INRA 88. Optymalizacja składu w zależności od zadanego celu - najniższy koszt, , w 1 kg mieszanki (brutto) lub 1 kg suchej masy mieszanki. Wybór pasz (komponentów) z wielu własnych baz użytkownika, jak również z bazy pasz INRAtion 2.63. Program szczególnie przydatny jako uzupełnienie w układaniu dawek pokarmowych z opcją teoretycznej mieszanki treściwej (THEO), w programie INRAtion. Uwzględnia w optymalizacji dowolną liczbę parametrów pasz - energii, białka, makro- i mikroelementów, witamin.

BACH 2000 służy do prowadzenia ewidencji próbek w laboratorium chemicznym, gromadzenia oraz przetwarzania (statystyka) wyników analiz. Program przystosowany do współpracy z bazami Centrum Informacji o Paszach prowadzonego przez Instytut Zootechniki w Balicach.

Profi-k - program do prowadzenia rozliczeń finansowych Katedr w Uczelni Wyższej. Program bilansuje przychody i rozchody poszczególnych Katedr w ramach tematów (badania własne, działalność statutowa) z uwzględnieniem odpisów na fundusz dziekański, rektorski, blokadą pobranych zaliczek itp. Program pozwala również na rozliczenia Grantów. Rozbudowane moduły raportowania czynią z tego programu niezbędną pomoc dla osób prowadzących monitoring finansowy.